GIÁ VÉ ĐIỂM THAM QUAN

[0] BÀ NÀ HILLS

STTLoại Dịch Vụ ĐVTGiá Ghi Chú
1Vé Cáp Treo Vé Khứ hồi750kTE 1-1,4m: 600k
<1m: Free
2Buffe trưaVé buffe225kTE 1-1,4m: 112k
<1m: Free
3Thuê xe 7 chỗĐN->Bà Nà 1N800k
4Thuê xe 16 chỗĐN->Bà Nà 1N1.600k
5Khách sạn Mercure
4 sao
Phòng 2NL2.050kGồm buffe sáng,
vé cáp treo
6Khách sạn Mercure
4 sao
Phòng 2NL+1TE3.610kGồm buffe sáng
vé cáp treo
Cập nhật:
Ngày 25/3/2021

[1] NÚI THẦN TÀI

[table “” not found /]

[2] VINPEARL LAND NAM HỘI AN

[table “” not found /]

[3] ẤN TƯỢNG HỘI AN

[table “” not found /]

[4] BẢO TÀNG TRANH 3D

[table “” not found /]

[5] DU THUYỀN SÔNG HÀN

[table “” not found /]

[6] CÙ LAO CHÀM

[table “” not found /]