LỊCH TOUR TRONG NƯỚC

[0] LỊCH OPEN TOUR

STTTên TourGiá Người LớnGiá Trẻ EmGhi Chú
1Tour Bà Nà 1N1.180.0001.080.000Có ăn buffe. TE 1-1,4m
2Tour Bà Nà 1N980.000880.000Ko ăn buffe. TE 1-1,4m
3Tour Cù Lao Chàmm650.000325.000/TE 5-9t
100.000/TE 1-4t
4Tour ĐN- Huế 1N690.000
5Tour Núi Thần Tài650.000325.000/TE1-1,3m
6Tour Ngũ Hành Sơn-Hội An 390.000195.000/TE6-10t

[1] LICH TOUR TẾT HTDS

CodeChương TrìnhNgày
Khởi Hành
VNQTVNQTVNQT
2 sao2 sao3sao3sao4sao4sao
G01ĐN-SơnTrà-Bana-Hội
An-Huế-Q.Bình
M2-M6 Tết
M3-M7 Tết
M4-M8 Tết
M6-M9 Tết
3.2003.6003.5003.9004.0004.400
G02ĐN-Sơn Trà-Bà Nà-
HộiAn-Huế
M2-M6 Tết
M3-M7 Tết
M4-M8 Tết
M6-M9 Tết
2.6002.9002.9003.2003.2003.500
G03ĐN-Bana-Hội
An-Huế-Q.Bình
M3-M6 Tết
M4-M7 Tết
M5-M8 Tết
M6-M9 Tết
2.7003.0003.2003.5003.6003.900
G04ĐN-Huế-Q.BìnhM4-M6 Tết
M5-M7 Tết
M6-M8 Tết
M7-M9 Tết
2.4002.7002.6002.9003.0003.300
G05ĐN-Bà Nà -
Hội an -Cù Lao Chàm
M4-M6 Tết
M5-M7 Tết
M6-M8 Tết
M7-M9 Tết
2.7003.0003.3003.600
G06ĐN-Sơn Trà-(Bà Nà) - Hội
An - Cù Lao Chàm
M4-M6 Tết
M5-M7 Tết
M6-M8 Tết
M7-M9 Tết
2.4002.6002.8003.100

[2] LỊCH TOUR TẠI HUẾ

[table “” not found /]

[3] LỊCH TOUR TẠI HÀ NỘI

[table “” not found /]

[4] LỊCH TOUR TẠI NHA TRANG

[table “” not found /]

[5] LỊCH TOUR TẠI HỒ CHÍ MINH

[table “” not found /]